Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding, op basis van een gelijkwaardige relatie, die tot doel heeft om de effectiviteit van de coachee te vergroten.  De coach ondersteunt het leerproces van de coachee. Van tevoren worden de doelen gesteld en hier wordt gezamenlijk naar toegewerkt.

Bij Wildeman Coaching houdt dit het volgende in:

Allereerst wordt het probleem van de coachee duidelijk gemaakt tijdens het intakegesprek. Dit resulteert in een heldere coachvraag. De aanpak die ik hierin hanteer is de probleemgerichte aanpak. Vervolgens stel ik een plan op voor jou, passend bij jou als persoon. In de sessies worden doelen gesteld en oefeningen gedaan, die in de periodes tussen twee sessies in praktijk wordt gebracht. Hierbij hanteer ik de oplossingsgerichte aanpak. De uitvoering in de praktijk wordt in een vervolgsessie geëvalueerd. 

Bij coachingsgesprekken wordt niet alleen aandacht aan het mentale aspect maar ook aan het lichamelijke aspect geschonken. Vaak geeft het lichaam al signalen af zonder dat we ons daar bewust van zijn. Bewustwording daarvan geeft je de mogelijkheid om eerder te reageren en zo minder energie te verliezen.

Wat zijn de effecten van coaching:

  • Vergroten van zelfvertrouwen
  • Zelfoplossend vermogen vergroten
  • Bewuster worden van de eigen verantwoordelijkheden
  • Verbeteren van communicatie en een stevigere gesprekspartner worden
  • Een betere samenwerking met anderen
  • Vergroten van het inzicht in de eigen kwaliteiten en doelen
  • Meer inzicht in eigen handelen en effecten daarvan
  • Makkelijker tot beslissingen kunnen komen
  • Meer plezier in het werk krijgen
  • Meer energie!

Wildeman Coaching richt zich zowel op particulieren als op organisaties. Extra informatie voor ZZP-ers en organisaties zijn te vinden op de volgende pagina's: ZZP-ers en organisaties.