Persoonlijk Leiderschap

Wildeman Coaching biedt voor organisaties training en coaching van Young Professionals op het gebied van Persoonlijk Leiderschap. Dit houdt het volgende in:

 • Missie en Visie opstellen:
  • Ik help Young Professionals om hun missie en visie vast te stellen en de stappen die nodig zijn om hier doelgericht naartoe te werken
    
 • Drijfveren en waarden achterhalen:
  • Young Professionals die hun drijfveren en waarden goed voor ogen hebben en daar naar handelen zijn productiever, duidelijker, werken beter samen en leveren uw organisatie meer op. Ik help uw Young Professionals deze drijfveren en waarden te achterhalen en coach ze om het beste uit zichzelf te halen
    
 • Kwaliteiten en valkuilen
  • Samen met de Young Professional stel ik kwaliteiten en valkuilen op en coach ik op het herkennen en veranderen van ongewenst gedrag en stimuleer ik het inzetten van gewenst gedrag.
    
 • Belemmerende overtuigingen aanpakken:
  • Ik geef Young Professionals inzicht in de overtuigingen die hen tegenhoudt om effectief te handelen. De spreekwoordelijke beren op de weg worden inzichtelijk gemaakt en ik bied handvatten en oefeningen om met deze beren om te gaan
    
 • Pro-activiteit versus Reactiviteit
  • Ik leer Young Professionals hoe ze meer verantwoordelijkheid nemen en minder afhankelijk worden van anderen.
    
 • Time Management: ik geef inzicht in werkdruk en werkstress en biedt handvatten om dit aan te pakken
  • Steeds meer Young Professionals kampen met teveel stress en raken burn-out. Time management helpt bij het aanpakken van dit groeiende probleem.